Mikołeska

BRUSIECKA 21

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Od chwili założenia 1 lutego 1995 r. biuro specjalizuje się przede wszystkim w dwustronnej wymianie turystycznej z Japonią – niewątpliwie jesteśmy najdłużej działającym i najbardziej doświadczonym w Polsce biurem podróży o „profilu japońskim”.

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.